Sazan Gibi Balıklarda Üreme

Balıklar arasında türlere göre üreme bakımından birçok ayrılıklar izlenebilirse de genel olarak dişi balık tarafından dış ortanın bırakılan yumurtaların erkek balıklar tarafından salınan spermalarca döllenmesi yoluyla olur. Bu tür, üremeye ovipar üreme denir.

Balıklarda erkek üreme organları olan testisler basit birer kese veya torba şeklindedir. Bu keselerde olgunlaşan spernıntozoitler (erkek üreme tohumu) bir boru vasatisiyle dışarı atılırlar.

Dişi balıklarda yumurtalık adı verilen ovariumlar sırta yakın bulunurlarsa da yer bakımından türden türe değişiklik gösterebilirler.

Balıklarda yumurtlama genellikle mevsimseldir. Bu mevsim, örneğin sazan balıklarında Mayıs ayı veya su sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu mevsim alabalıklarda ise kış aylarındadır. Akvaryum balıklarında ise su sıcaklığı belirli düzeyde tutulduğundan her zaman döl alma şansı birçok balık türü için mümkündür.

Balıkların bıraktıkları yumurta sayısı da türlere göre değişir. Sazan balıkları 1 kg canlı ağırlığa 300 bine yakın yumurta bırakabildikleri halde bu miktar alabalıklarda 1000-1500 dolaylarındadır. Balıkların bırakabilecekleri yumurta miktarı balığın yaşı ve cüssesi ile ilgilidir. Örneğin, henüz cinsel olgunluğa erişmiş bir sazan 300-400 bin dolaylarında yumurta bıraka bildiği halde bu miktar 8-10 yaşlı bir sazan balığında bir kaç milyonu aşabilir. Birçok balık yumurtlamayı bir günde tamamladığı halde mercan gibi kimi balıklarda bir iki ay günlük aralıklarla devam edebilir. Akvaryum balıkları genellikle küçük cüsseli olduklarından verdikleri yumurta sayısı da düşüktür. Genellikle 100 ile 1000 arasında değişir. Bunun yanında 10-15 yumurta ile yetinen balık türleride vardır.

Balıkların bıraktıkları yumurtaların iriliğide türlere göre ayrılık gösterir. Kimi som balığı türlerinde 7-8 mm. ye kadar olabilen yumurta çapı, akvaryum balıklarının çoğunda 1-1,5mm dolaylarındadır.

Balık yumurtalarının şekilleri genel olarak yuvarlak ise bazı türlerde elips veya armut şeklinde de olabilmektedir.

Balık yumurtaları demersal (dibe öken) ve pelajik (su içerisinde yüzen) olarak iki bölüm altında toplanabilir. Demersal yumurtaların özgül ağırlığı suyun· özgül ağırlığından dalın fazladır. Bu nedenle suyun dibine çökerler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir