futbol müsabakalardan men

Futbolda “Hak Mahrumiyeti” Ne Demek?

Furbolda Hak Mahrumiyeti, müsabakalardan men ve para cezasıdır. Futbol Disiplin Talimatı Kişinin, stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir. … Daha fazla detay için buradan devam Edin.